Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Thanh

Lạng Giang, Bắc Giang
3881283
c2tanthanhlg.bacgiang@moet.edu.vn