Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 82
Năm 2021 : 445
 • Nguyễn Cao Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0967155989
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Dương Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0918917288
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư-Thủ quĩ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0988109171
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Dương Thị Bộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0972134795
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988113850
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01695307248
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Giáp Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978095183
  • Email:
   ghgiang.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
Video Clip