Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 82
Năm 2021 : 445
 • Trịnh Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976366898
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Vũ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972299397
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Trần Mai Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0969346991
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983420616
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976570457
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Ngô Thị Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984214795
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0916742875
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Trương Thị Thu Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01682115798
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Là
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0962708800
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Dư Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   26/11/1990
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01682136885
  • Email:
   thcstanthanh881283@gmail.com
 • Dương Thị Hoạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01665125827
  • Email:
   duongthihoat1966@gmail.com
Video Clip